อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

Privacy Policy

Privacy Policy ทางเว็บไซต์ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นมา เพื่อใช้เป็นข้อบังคับในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ภายใต้เงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์กำหนดเท่านั้น เพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกจัดเก็บด้วยระบบที่ได้มาตรฐานสูงที่สุดอีกด้วย

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ของเรานั้นพร้อมให้บริการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ทางเว็บไซต์กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลของท่าน โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกไปสู่ภายนอกอย่างแน่นอน

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ทางเว็บไซต์มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย ซึ่งเรามีข้อกำหนดที่ชัดเจน รวมไปถึงการได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานทุกท่าน ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ทางเว็บไซต์ได้ใช้ระบบที่ได้มาตรฐานสากล จัดเก็บข้อมูลของท่านและนำมาประมวลผล รวบรวมไว้ที่ฐานข้อมูลของเราอย่างปลอดภัย

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลของท่านที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับเรานั้น ทางเว็บไซต์จำเป็นจะต้องนำข้อมูลออกมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างการให้บริการ ซึ่งทางเว็บไซต์จะต้องได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์นั้นไม่สนับสนุนในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นท่านสามารถเข้ามาใช้บริการกับเราได้อย่างปลอดภัย และสบายใจอย่างแน่นอน

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลของท่านที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้กับเรานั้น จะถูกส่งตรงยังฐานข้อมูลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งเรากล้ารับประกันว่าข้อมูลของท่าน จะไม่มีทางรั่วไหลอย่างแน่นอน

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ข้อมูลของท่านที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ตลอดเวลา โดยที่ท่านสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทาง  contact@ufabettone.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ในส่วนของนโยบายที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทางเว็บไซต์นั้น ทางเรามีสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายของเราได้ตลอดเวลา และสามารถแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • การติดต่อ

ทางเว็บไซต์มีช่องทางให้ท่านติดต่อได้อย่างสะดวกสบาย หากท่านมีข้อมูลที่สงสัยสามารถสอบถามเราผ่านช่องทาง contact@ufabettone.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้นมานั้น มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2017

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวรวมไปถึงข้อกำหนดการให้บริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ที่ถูกจัดทำขึ้นมาเป็นภาษาไทย ทางเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า